Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Turistika v regionu

Turistika v regionu


Zvíkov

Místo
Jižní Čechy

Zajímavá gotická tvrz se nachází ve vsi Zvíkov na Českobudějovicku v Jihočeském kraji. Tvrz je hezky opravená patrová věžovitá stavba z lomového kamene, která má čtyřhranná i střílnová okénka a na severní straně hrotitý vstupní portál. Tvrz stojí v oplocené zahradě a je k ní připojen upravený statek ve stylu selského baroka z počátku 19. století. Historie Tvrz založil v roce 1406 Jan ze Zvíkovce, o dalších majitelích pak není dlouho nic známo. Až v roce 1519 koupil Zvíkov Petr z Rožmberka....

Více

Cuknštejn

Místo
Novohradské hory

Tvrz Cuknštejn stojí nad říčkou Stropnicí jihozápadně od Nových Hradů na Českobudějovicku v Jihočeském kraji. Cuknštejn je ojediněle dochovaným a vzácným příkladem vladyckého sídla z pozdního středověku. Tvrz je typem opevněného obytného a hospodářského sídla, obklopeného zděným příkopem. Čtvercový dvůr uzavírají obytné budovy se silnými zdmi z lomového kamene, na vnější straně zpevněné mohutnými opěrnými pilíři, ven otevřené jen úzkými střílnovými okénky. Průčelní...

Více

Čakovec

Místo
Jižní Čechy

Čakovec je mohutný a rozlehlý statek, který byl postaven v jihočeském selském slohu. Promlouvá o Dlouhé historii českého zemědělství. Ze statku na vás dýchne staročeská atmosféra a nejeden z vás jistě zatouží po tehdejší době. Nedaleko statku v lese se nacházejí památné mohyly, pocházející údajně z doby železné, což znamená cca 6. století před našim letopočtem.

Více

Ohrada

Místo
Jižní Čechy

Barokní lovecký zámek stojí v malebném prostředí na břehu Munického rybníka nedaleko města Hluboká nad Vltavou v Jihočeském kraji. Patrová zámecká budova s polopatrem a pavilónovými křídly obklopuje s navazujícími účelovými a hospodářskými objekty čtvercový dvůr. Před střední průčelní rizalit je představěn portikus s balkónem. Při zámku je ještě jeden dvůr, na kterém bývaly pořádány štvanice býků a černé zvěře. V ose zámeckého přízemí je rozlehlý vestibul. Hodnotná je i...

Více

Buškův hamr

Místo
Jižní Čechy

Buškův hamr, se nalézá v blízkosti městečka Trhové Sviny, jižně od Českých Budějovic v podhůří Novohradských hor. V oblasti Trhosvinenska, kraji kam průmysl pronikal jen velmi pomalu a i dnes se jedná spíše o krajinu zemědělskou se sporadickým výskytem menších průmyslových podniků. K jejich založení docházelo, na rozdíl od vnitrozemí Čech, i v mnohem pozdějším období a tak zde byla až donedávna provozována mnohá z řemesel jinde již desítky let neprovozovaných. Díky tomu se v tomto...

Více

Karlův hrádek

Místo
Jižní Čechy

Výrazné zříceniny hradu Hrádek, zvaného také Karlshaus, stojí na zalesněném ostrohu nad levým břehem Vltavy. Zřícenina hradu Hrádek se nachází na Českobudějovicku v Jihočeském kraji. Hrad nepravidelného, přibližně trojúhelníkového půdorysu, byl na všech stranách obehnán neobvykle mohutným příkopem a valem. Vstup do hradu střežila brána v průjezdu severního křídla, v níž lze dodnes vidět kamenné lavice. Z větší části se dochovala hradní kaple. Hrad patřil k objektům bezvěžové dispozice,...

Více

Trocnov

Místo
Jižní Čechy

Trocnov je rodištěm Jana Žižky (narozen zřejmě kolem roku 1360), velkého vojevůdce a významného představitele husitského hnutí. Areál se nachází uprostřed lesů poblíž vsi Trocnova asi 14 km jihovýchodně od Českých Budějovic. Na místě Žižkova rodiště byl vybudován v roce 1960 památník, který byl vyhlášen národní kulturní památkou. Areál zahrnuje Žižkovu kamennou sochu, Muzeum husitského revolučního hnutí a tzv. Žižkův kámen. Socha Jana Žižky byla v Trocnově odhalena v roce 1960 a je...

Více

Věčné místo

Místo
Jižní Čechy

V lese vlevo od silnice z Lišova do Českých Budějovic leží v bývalém lomu na rulovém podkladě jeden ze sedmi základních bodů výškového měření v bývalém Rakousku-Uhersku. Podle této soustavy je zdejší nadmořská výška přesně 565,1483 m nad mořem (podle hladiny moře v Terstu). Značka je kryta jehlanem s latinským názvem a bývala mylně pokládána za střed Evropy. Bodu se říká také Věčné místo (Locus perennis). Je chráněn jako významná památka.

Více

Žumberk (tvrz)

Místo
Novohradské hory

Veřejnosti přístupná tvrz se nachází ve vsi Žumberk na Českobudějovicku v Jihočeském kraji. Dochovaly se historické interiéry ? např. rožmberský salón či rytířský sál. Přístupné jsou i některé z pěti zachovaných bašt s expozicí kamenných fragmentů. Tvrz spolu s baštami, gotickým kostelem a farou tvoří mimořádně malebný celek. Historie Tvrz byla založena ve 13. století. V 16. století byla tvrz renesančně přestavěna. V roce 1602 ji získal Petr Vok a upravil ji na své letní sídlo, v roce...

Více

Dominikánský klášter

Místo
Jižní Čechy

Dominikánský klášter s chrámem Obětování Panny Marie je nejstarší památkou Českých Budějovic. Byl vystavěn při zakládání města u náměstí. V duchu řádových pravidel musel stát v těsné blízkosti hradeb, takže se stal součástí Městského opevnění. Klášter byl založen kolem roku 1265. Presbytář kostela byl hotov ještě před koncem 13. století, a tak je nejstarší architektonickou památkou Českých Budějovic. Stavba trojlodního chrámu s konventem pokračovala až do druhé poloviny 14....

Více